PL EN

Dział Kształcenia i Współpracy z Zagranicą
Politechniki Krakowskiej

 
Dział Kształcenia i Współpracy z Zagranicą  to jednostka administracji centralnej Politechniki Krakowskiej podlegająca Prorektorowi ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Dariuszowi Bogdałowi. Celem działań tego Działu jest rozwijanie szeroko pojętej współpracy międzynarodowej i zaznaczenie obecności Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na edukacyjnej mapie świata. Pracownicy Działu Kształcenia i Współpracy z Zagranicą starają się to osiągnąć poprzez koordynację i rozwijanie istniejącej współpracy z uczelniami zagranicznymi, udział w branżowych targach międzynarodowych, obsługę pracowników, kandydatów i studentów, a także monitorowanie bieżącej współpracy zagranicznej na PK.  
Oprócz współpracy z zagranicą Dział zajmuje się:
 • pracami związanymi z wewnętrznym systemem zapewnienia jakości kształcenia na PK,
 • wspólpracą z jednostkami organizacyjnymi PK w zakresie tworzenia e-learningowych programów edukacyjnych,
 • wspólpracą ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi w ramach różnych projektów.
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, państwowa uczelnia akademicka z 70-letnią tradycją (założona w 1945r.).
Patronem Uczelni jest Tadeusz Kościuszko - polski i amerykański bohater narodowy, ale też znakomity inżynier, twórca - między innymi - fortyfikacji na terenie Krakowa oraz twierdzy West Point w Stanach Zjednoczonych. Misją Politechniki Krakowskiej jest poszanowanie tradycji, dokonań poprzedników, rzetelność w udostępnianiu i upowszechnianiu wiedzy, otwartość na nowe idee.
Politechnika Krakowska to 7 wydziałów z 22 kierunkami o wielu specjalnościach, studiuje na niej 17757 studentów na studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, doktoranckich oraz podyplomowych, o których wykształcenie dba blisko 1180 nauczycieli akademickich. Uczelnia to także znakomicie zaopatrzona w zbiory drukowane i elektroniczne Biblioteka PK, międzywydziałowe jednostki naukowo-dydaktyczne, galerie sztuki, kluby studenckie, chór, a także organizacje studenckie. Podpisane z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie umowy dwustronne i udział w edukacyjnych programach unijnych owocują wspólnymi badaniami naukowymi, wymianą studentów i nauczycieli akademickich, a także możliwością uzyskania dodatkowych certyfikatów i dyplomów. Rozwijana jest również współpraca z przemysłem, a na uczelni działa Centrum Transferu Technologii. Z inicjatywy uczelni w 1997r. została utworzona Specjalna Strefa Ekonomiczna - Krakowski Park Technologiczny, która stała się platformą łączącą krakowskie środowisko naukowe z nowoczesnym przemysłem.
 1. Wydział Architektury,
 2. Wydział Inżynierii Lądowej,
 3. Wydział Mechaniczny,
 4. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej,
 5. Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki,
 6. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej,
 7. Wydział Inżynierii Środowiska,
 
Rektor i Prorektorzy Politechniki Krakowskiej:
 • JM Rektor Politechniki Krakowskiej
  prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK
 • Prorektor ds. Nauki
  prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR
 • Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą
  prof. dr hab. inż. Dariusz BOGDAŁ
 • Prorektor ds. Studenckich
    prof. dr hab. inż. Leszek MIKULSKI
 • Prorektor ds. Ogólnych
 • dr hab. inż. arch. Andrzej BIAŁKIEWICZ, prof. PK
 

Wyszukiwarka

Aktualności

Studia częściowe w Tianjin Polytechnic University (Chiny), nabór na semestr zimowy 2016/17 z WFMiI
Studenci zainteresowani wyjazdem do Tianjin Polytechnic University (Chiny) na semestr zimowy 20...

czytaj więcej...

Studia częściowe w Tianjin Polytechnic University (Chiny), nabór na semestr zimowy 2016/17 z WIiTCH oraz WIŚ
Studenci zainteresowani wyjazdem do Tianjin Polytechnic University (Chiny) na semestr zimowy 20...

czytaj więcej...

UWAGA!!! Kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Architektury
Egzaminy odbędą się 9-10 czerwca 2016. Kandydatów zainteresowanych udziałem w kursie przygotowawczym...

czytaj więcej...

Linki

Study in Krakow

http://www.study-krakow.com/

Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK

http://www.mck.pk.edu.pl/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.nauka.gov.pl/en/

http://www.nauka.gov.pl/

Biuro Uznawalnoœci Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

http://www.buwiwm.edu.pl/

Program Erasmus

http://www.erasmus.pk.edu.pl/ind...

http://www.erasmus.pk.edu.pl/inc...

Facebook